Bajkal & Sajany 2005 - O Bajkalu
O Bajkalu
Deník
Galerie
OdkazyOptimalizace pro vyhledávače
FLY UNITED
Letenky online
Trajekty online
Ubytování online
Pojištění online
Pronájem aut online
Parkování online

Úvodem

Rusko je nádherná země, kde je možné nalézt krajinu nedotčenou působením lidí a prožít tak něco, co v Evropě už dávno zmizelo. V roce 2005 jsme se společně s kamarády Honzou a Michalem vydali na cestu k Bajkalu a do hor kousek od Bajkalu, do Sajan. Byl to jedinečný zážitek a tak bychom se chtěli podělit o zkušenosti formou fotogalerie a deníku s ostatními cestovateli, kteří uvažují o podobné cestě. V psaní deníku jsme se střídali po jednom dni, vznikl tak vícenázorový pohled na Rusko a naše putování. Mé poděkování patří Vendy a Jarkovi, kteří mi nezištně půjčili část vybyvení, díky!

Vše co je potřeba pro odcestování, jako jsou např. víza, letenky, jízdenky, ubytování apod. je možné získat díky společnosti FLY UNITED.


Základní údaje o jezeře

Bajkal je jezero v jižní části Východní Sibiře v Rusku. Jméno Bajkal údajně znamenalo "bohaté na ryby", nelze to však doložit. Rozkládá se v Burjatské republice a v Irkutské oblasti. Je to největší jezero na Sibiři a po Kaspickém moři druhé největší jezero v Rusku. Je nejhlubší na Zemi. Bajkal je tvořen hlubokou příkopovou propadlinou na rozhraní dvou tektonických desek (eurasijské a amurské), které se každým rokem rozestupují zhruba o 2 cm. Jde o nejstarší jezero na Zemi, jeho stáří se odhaduje na 25 až 30 milionů let. Je obklopen horskými hřbety vysokými až 2 000 m nad jeho hladinou. Rozloha povodí je 557 000 km2. V Bajkalu je soustředěna 1/5 světových zásob povrchové sladké vody. Na jezeře je 27 ostrovů, z toho 22 stálých a 5 periodicky zaplavovaných. Největší jsou ostrovy Oľchon (730 km2) a Velký Uškanij (9,4 km2).Základní údaje:


Rozloha:31 500 km2Bajkal
Objem vody:23 000 km3
Délka:636 km
Nejmenší šířka:79,4 km
Průměrná hloubka:730 m
Maximální hloubka:1 637 m
Nadmořská výška:456 m
Dékla pobřeží:2100 km

Do Bajkalu ústí 336 řek a říček, z nichž největší jsou Selenga, Barguzin, Horní Angara, Turka a Sněžnaja. Odtéká z něj Angara (Dolní Angara), která ústí do Jeniseje. Je zde mnoho horkých pramenů, z nichž některé se využívají (Gorjačinsk, Chakusy). Přibližně 50 % ročního přítoku připadá na Selengu. Nejvyšší úroveň hladiny jezero dosahuje v srpnu a září a nejnižší v březnu a dubnu. Průměrná roční hodnota kolísání hladiny činí 0,8 m, stoletá 3 m. Průměrná dlouhodobá úroveň hladiny jezera stoupla přibližně o 1 m po postavení Irkutské přehrady.

Bajkal

Teplota vody na povrchu je v srpnu na odkryté části 9 až 12 °C a u břehu někdy až 20 °C. Sezónní kolísání teploty se projevuje do hloubky 250 až 300 m. Hlouběji je teplota stálá 3,2 až 3,5 °C. Ve vrstvách u dna, ve velkých hloubkách byl zaznamenán vzestup teploty vody v důsledku ohřevu vnitřním teplem Země. Bajkal zamrzá většinou v lednu a rozmrzá v květnu. Tloušťka ledu je 70 až 115 cm. Voda je velmi průzračná (až 40 m), málo mineralizovaná a mírně alkalická. Voda je bohatá na kyslík ve všech vrstvách až do nejhlubších míst.

Kotlina jezera leží v centru Asie, kde je ryze kontinentální klima. Velký vodní objem jezera má zmírňující dopad na klima na pobřeží. Sezónní a denní kolísání teploty a vlhkosti vzduchu je mírně sníženo. Ve srovnání s okolními oblastmi je u Bajkalu mírnější zima a chladnější léto. Průměrná teplota vzduchu v lednu a únoru je okolo -19 °C a v srpnu okolo 11 °C.